top of page

 

Ochranný kombinovaný filtr A2B2E2K2P3 D R kombinovaný
Těleso vyrobeno ze speciálního plastu
Rozměry: průměr 112 mm, výška 93 mm,
Hmotnost 370 g
Dýchací odpor při: 30 l/min - 190 Pa, 95 l/min - 750 Pa
Filtrační účinnost: 5•10-2% (0.05%) velikosti částic
Závitové připojení: EN 148-1 Rd 40x1/7” - pro masku CM 4,5,6
Normy: EN 14387+A1, EN 143, TP-SIGMA 578-1/2004, EN 12941 TH3 A2B2E2K2P SL R, EN 12942 TM3 A2B2E2K2P SL R

 

Rozsah ochrany
Rozsah ochranyOrganické, anorganické, kyselé plyny a páry, chlor, cyklohexan, toluen, alkohol, fos-gen, kyanovodík, chlorkyan, chlorpikrin, sarin, yperit, formaldehyd, brom, chlorovodík a fluorovodík, amoniak, organické aminy, prach a kapalné částice, aerosoly, toxické výpary, biologické pevné látky a kapalné aerosoly, radioaktivní aerosoly, bakterie a viry.Oblasti použitíArmádní jednotky, policie, speciální záchranné týmy, hasičské sbory, chemický, pet-rochemický, potravinářský průmysl, procesní, elektronický, fóliový a farmaceutický průmysl, lakovny, nemocnice, laboratoře, populace v ohrožených lokalitách, atd

 

Oblast použití
Armádní jednotky, policie, speciální záchranné týmy, hasičské sbory, chemický, pet-rochemický, potravinářský průmysl, procesní, elektronický, fóliový a farmaceutický průmysl, lakovny, nemocnice, laboratoře, populace v ohrožených lokalitách, atd.

Filtr ochranný MOF - 6 kombinovaný A2B2E2K2P3 D R

bottom of page