top of page

SATURN OXY je jednoduchý přístroj, určený ke krátkodobému podávání kyslíku při zástavě dechu nebo při poruchách dýchání. Přístroj je vhodný zvláště pro zdravotní, hasičskou, báňskou a vodní záchranou službu, nemocnice, praktické lékaře, potápěče a další osoby, které vyžadují okamžitou dodávku mediciálního kyslíku. Saturn OXY Comfort je také vhodný pro potápěče a vodní záchranáře, kdy je tento přístroj dodáván v plastovém vodotěsném kufru. Základem přístroje SATURN OXY je plicní automatika, která je připojená na tlakovou kyslíkovou láhev o objemu 2l. Základní vybavení přístroje je možno doplnit o další příslušenství podle požadavků uživatele.

 

Použití přístroje:
- k umělé ventilaci plic (umělému dýchání) při zástavě dechu.
- k umělé ventilaci plic při resuscitaci při zástavě oběhu.
- k podpůrnému dýchání, prohlubováním spontánních dechů raněného nebo nemocného.
- k inhalaci kyslíku, při dostatečném dýchání raněného nebo nemocného.

 

Doba použitelnosti:
- u dospělých
- 35 min (při dechovém objemu 0,7 l a 12 nádechů/min a při použití tlakového zásobníku s tlakem 15 MPa)
- 43 min (při dechovém objemu 0,7 l a 12 nádechů/min a při použití tlakového zásobníku s tlakem 20 MPa)
- u dětí
- více jak 35 min (s tlakovým zásobníkem na 15 MPa)
- více jak 43 min (s tlakovým zásobníkem na 20 MPa)

Kyslíkový resuscitační přístroj SATURN OXY Comfort

bottom of page