top of page

Pracovní stejnokroj PSII - bunda je určený pro běžnou pracovní ochranu hasiče proti lehkým a středním mechanickým vlivům a zašpinění v profesním nasazení je vyroben podle technický požadavků HZS splňuje požadavky ČSN EN 340

Pracovní stejnokroj PSII - bunda

Výška
bottom of page