top of page

Je určena k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivy kompaktním i sprchovým proudem.
Při použití klasických požárních čerpadel při tlaku 8 bar vytváří stejný hasící efekt jako vysokotlaké proudnice!!!!
Nastavitelný průtok ovládací kulisou : 50-100-150-230 l/min, Tlak 0,8 MPa
Použití do tlaku 16 bar
Regulace rozptylu proudu s kuličkovou aretací
Konstantní průtok pří jakémkoliv rozptylu
Změna průtoku bez jakéhokoliv změny rozptylu, možnost změny do polohy proplachování „Flush“ bez toho aniž by se musel uzavřít ventil.
Kompaktní plný přímý vodní proud nebo lineární vodní clona s rozptylem 0 – 110°
Prvotřídní kompaktní proud dokonce i při nízkém tlaku
Gumové ochranné prvky zabezpečují ochranu proudnice při náročných podmínkách
Tlaková spojka je k tělesu proudnice připojena otočným spojem zabraňujícím překroucení, popř. uvolnění připojené hadice
Vyrobeno ze speciálních hliníkových slitin s vysokou pevností a nízkou hmotností
Prvotřídní pro užití s ejektorem nebo s pěnotvorným nástavcem

Proudnice PROTEK 361

bottom of page