top of page

je určena k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivy kompaktním i sprchovým proudem
nastavitelný průtok ovládací kulisou : 115-230-360-415 l/min
samostatné nastavení vodní clony otočnou hlavicí s kuličkovou aretací
konstantní průtok pří jakémkoliv rozptylu
změna průtoku bez jakéhokoliv změny rozptylu, možnost změny do polohy proplachování „Flush“ bez toho aniž by se musel uzavřít ventil
kompaktní plný přímý vodní proud nebo lineární vodní clona s rozptylem 0 – 110°
prvotřídní kompaktní proud dokonce i při nízkém tlaku
gumové ochranné prvky zabezpečují ochranu proudnice při náročných podmínkách
tlaková spojka je k tělesu proudnice připojena otočným spojem zabraňujícím překroucení, popř. uvolnění připojené hadice

Proudnice PROTEK 366 C52

bottom of page