top of page

Proudnice je určena k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivy kompaktním i sprchovým proudem

Nastavitelný průtok ovládací kulisou : 100-200-300-400-500 l/min

Samostatné nastavení vodní clony otočnou hlavicí

Kompaktní plný přímý vodní proud nebo lineární vodní clona s rozptylem 0 – 110°

Tlaková spojka C52 je k tělesu proudnice připojena otočným spojem zabraňujícím překroucení, popř. uvolnění připojené hadice

Proudnice Turbojet 2011 C52

bottom of page