top of page

pěnotvorné hasivo

Sthamex 5% (F-15)

kategorie

S

přimíšení (obj. %)

5

těžká pěna

ANO

střední pěna

ANO

lehká pěna

ANO

smáčedlo (obj. %)

≥ 1

tuhnutí (°C)

-15

hustota při 20 °C (kg/l)

1,06±0,01

pH při 20 °C

6,5-8,5

viskozita (mm2/s) při 20 °C

≤ 10

viskozita (mm2/s) tuhnutí

≤ 50

napěnění leká pěna

> 200

napěnění střední pěna

> 20

napěnění těžká pěna

≤ 20

poločas rozpadu střední pěna (min)

≤ 15

poločas těžká pěna rozpadu (min)

≤ 20

certifikát ČR dle EN 1568

221/0172002

Sthamex 5% (F-15)

bottom of page