top of page

Slouží k provedení nedestruktivní zkoušky dle ČSN EN 1147 u záchranářských nastavovacích žebříků.

ZKUŠEBNÍ LINEÁRNÍ DRÁHA

bottom of page